Anticipo OI'18 #TENDENCIAS

Borcegos / 0013-595

$ 1100

Botinetas / 001tex8/1

$ 1350

Borcegos / 0013-1289

$ 1300

Borcegos / 0011270

$ 1200

Botinetas / 0017625

$ 1575

Plataformas / 001423

$ 1025

Botinetas / 001360/1

$ 1275

Botinetas / 001a065

$ 1100

Botinetas / 0016906

$ 1425

Botinetas / 001100

$ 975

Plataformas / 001697

$ 999

Borcegos / 001440/1

$ 1130

Texanas / 001tex100

$ 1130

Botinetas / 001160

$ 1050

Zuecos / 0013245

$ 1100

Plataformas / 001476/79

$ 1360

Botinetas / 001287

$ 850

Plataformas / 001695

$ 999

Plataformas / 001487

$ 1025

Borcegos / 0014000

$ 950

Zapatos / 385

$ 800

Botinetas / 0016908

$ 1425

Zapatos / 001255/2

$ 950

Botinetas / 0017602

$ 1575

Plataformas / 001300

$ 1025